Taleundervisning

  • Udtalevanskeligheder afhjælpes
  • Sprogstimulering
  • Optræning af god og sund stemmefunktion, så stemmen kan holde til de daglige krav og kommunikationen lettes.

Taleundervisning kombineret med Tomatis lyttetræning giver erfaringsmæssigt  bedre og hurtigere resultater af taleundervisningen. Gennem lyttetræningen stimuleres hele det auditive system og dets talrige neurologiske forbindelser mellem hjerne, stemme og krop. Evnen til at opfatte og analysere sproglydene forbedres og dermed også muligheden for at gengive dem rigtigt. Blokeringer kan løsnes og give plads for et nyt og bedre fundament for tale og sprog.

I forbindelse med taleundervisning eller stemmetræning kan der også arbejdes med aktiv læsetræning.