Stemmebrug

Den sunde og velfungerende stemme er det bedste udgangpunkt for god sproglig kommunikation.

Der arbejdes med grundlæggende stemme og åndedætsøvelser. Desuden arbejdes med taletempo og stemmeleje.
Oplæsning og fri tale indgår i undervisningen.

I mange erhverv som f.ex. underviser, pædagog, skuespiller, politiker, journalist m.fl. kræves det at man er i stand til at tale klart og tydeligt i lang tid uden at belaste stemmen så man bliver træt eller hæs. Det er desuden væsentligt at stemmen er klangfuld og spændstig og kan varieres i forskellige tonelejer.  En stemme, der er behagelig at høre på fremmer kommunikationen og giver tilhørerne lyst til at høre, hvad der bliver sagt.