Særlige vanskeligheder

Hvorfor kunne Tomatismetoden være en mulighed for dig eller dit barn?

  • Forsinket sproglig eller motorisk udvikling
  • DAMP
  • Autisme
  • Forskellige former for psykisk udviklingshæmning

Hos børn og voksne med komplekse vanskeligheder kan en Tomatis-lyttetræning støtte følgende aspekter:

  • Kropslig perception og kropslig kontrol

Igennem den akustiske stimulation påvirkes også ligevægtsorganet i det indre øre. Det bevirker ofte at der sker en regulering af muskelspændinger og hjælper til en forbedret muskeltonus og koordination af bevægelserne.

Kommunikationsberedskab i bred forståelse

Kontakt til ens omverden, til medmennesker og faktisk også til en selv, opstår gennem kommunikation. Kommunikation er et vidt begreb, der omfatter meget mere end sprog. Grundlæggende er ønsket om at deltage i det, der sker i og omkring os.

Tomatis-lyttetræningen giver mulighed for at udvikle dette ønske om at kommunikere. Ørerne vækkes med lyttetræningens “mikro-gymmnastik”, så  hjerne bliver stimuleret og aktiveret. Kropslige og sproglige kompetancer kan begynde at udfolde sig inden for de muligheder, der findes hos den enkelte person.

Det fører til en større indre og ydre balance, til en  bedre og mere åben kontakt med sig selv og med omverdenen.

Lytte-træningen stiller ikke nogen intellektuelle krav. Ørerne arbejder helt af sig selv og samtidig kan man hygge sig og lege eller hvile sig. Derfor er denne form for terapeutisk træning særdeles velegnet til mennesker med fysiske og psykiske handicap.