Øret kan trænes

Øret er vores vigtigste sanseorgan Som LIGEVÆGTSORGAN hjælper øret os til ligevægt, oprejst holdning, harmoniske bevægelsesmønstre.

Som HØREORGAN muliggør det udviklingen af vores sproglige og stemmemæssige udtryksform og hjælper vores orienteringssans.

TOMATISMETODEN er en unik lyttetræningsmetode, der ved hjælp af signalbehandlet musik
stimulerer og træner høre- og ligevægtssansen og de dertil knyttede neurologiske funktioner.

Øret forbinder os med vores omverden…