Mine oplevelser med Tomatis lyttetræning

Birgitte havde ofte problemer med sin sang, tildels på grund af kraftig øresusen og valgteTomatis lyttetræning. Mine oplevelser med Tomatis-lyttetræning.

Jeg har i flere år lidt af tinnitus, som i meget stressede perioder er svær at leve med. Lyden inde i hovedet kan være så støjende, at man ikke har mulighed for at høre sig selv, når man synger i kor, og det man hører er så anderledes end det man synger, at man bruger uforholdsmæssigt mange kræfter på at synge.   Jeg har gennemgået et lytteforløb på 2 gange 14 dage samt i stressede perioder kortere tid til at rette op på generne. Senest har jeg gennemgået 6 timers lytning og det var nok til at rette op.   I første lytteforløb oplevede jeg megen træthed og mange ting, som jeg havde i bagagen fra min fortid, kom op til overfladen. Der blev brugt en hel del lommetørklæder i den forbindelse. Heldigvis kunne jeg bruge min vejleder som samtalepartner.

Jeg blev nødt til at holde fri fra arbejde i den periode, da det var for svært samtidig at lytte og passe jobbet som kirkesanger.   I pauseperioden oplevede jeg ingen ændring som jeg husker det, men da vi startede med 2. forløb, hvor jeg både lyttede og læste op samt sang toner, skete der noget. Lige med et blev det nemmere at synge og støjen blev til at holde ud.   Forbedringer i forhold til tidligere:

Jeg lærer nye ting hurtigere, ved bedre hvor jeg er i stemmerne når det gælder korsang, synger hurtigere og bedre fra bladet.
Har opnået at kunne læse op, så det er værd at høre på for andre, – digte og taler især. Det har været en stor oplevelse for mig og har givet mig mod til at optræde.
Læser og taler bedre fremmedord, som jeg før snublede over; læser heller ikke omvendt ordstilling mere.

Er blevet bedre til at performe, og har fået større selvforståelse og selvværd. Om jeg er blevet bedre til at synge, kan kun min sanglærer udtale sig om.!!!!