Klientfortællinger

Slut med at græde over lektierne.

For Camilla var lektielæsningen en kilde til tårer. Læsningen gik langsomt og usikkert, og det gjorde det svært at huske og forstå, hvad der egentlig stod i teksten. Det var især galt med fagtekster. Da Camilla gik i sjette klasse var der en lærer på skolen, som foreslog at hun prøvede Tomatis lyttetræning, og i forårets løb før Camilla skulle begynde i syvende klasse, kontaktede hendes mor Tomatis Lyttestudio i Næstved for at få gjort noget ved problemerne.

Lytteprofil og træning
Udarbejdelse af en personlig lytteprofil er det første skridt i lyttetræningen og danner basis for hele forløbet. Camillas lytteprofil afslørede, at dele af hørelsen ikke var i topform. Specielt i det lydområde, der er vigtigt for talesproget, var hørelsen usikker. Blandt andet kneb det med at skelne og analysere sproglyde og toneforskelle. Et tjek hos ørelægen viste, at der ikke var tale om nogen form for høreskader eller øresygdomme.

Camillas talte med spinkel stemme og havde tendens til at tale meget hurtigt og udtale ordene utydeligt. Det gjorde ikke den sproglige tilgang lettere for hende.  Lytteprofilen viste, at der var gode chancer for at lyttetræning kunne hjælpe, og så var det bare om at komme igang. Der blev lagt et program til Camilla og i tre perioder kom hun daglig i Lyttestudioet.   Her hørte hun musik gennem “Det Elektroniske Øre” som sammen med specialbyggede hovedtelefoner er Tomatismetodens særlige arbejdsredskab. Musikken der bruges til lyttetræningen er for størsteparten af Mozart, men i “Det Elektroniske Øre”  signalbehandles, filtreres og moduleres den på en måde, som tilpasses den enkeltes lytteprofil. Efter at Camilla gennemførte sin lyttetræning er hun i en periode fortsat med at arbejde med egen stemme og læsning gennem “Det Elektroniske Øre” et par gange om ugen.

Camillas mor fortæller:
Det første der skete var, at jeg kunne mærke på Camilla at hun fik en indre ro, siger AnneJette Faarvang. Hun blev mere koncentreret og afslappet og hun græd ikke mere, når hun skulle lave lektier.I dag kan hun nå en masse lektier på meget kortere tid og diverse prøver i skolen viser også stor fremgang i forhold til før.
Hun lytter ofte til Mozarts musik herhjemme og nyder det – specielt når hun har haft meget travlt.   Siden Camilla begyndte på lyttetræningen har vi kunnet mærke forskel til det bedre på følgende områder:

  • Læsning
  • Stavning
  • Skrivning
  • Koncentration
  • Balance
  • Energi
  • Selvtillid