Indlæring og koncentration

For at være gode til indlæring, skal vi være gode til at lytte!

Indlæringsvanskeligheder, koncentrationsproblemer og opmærksomheds- forstyrrelser kan have mange forskellige årsager. Ofte er der flere faktorer der spiller ind. En af årsagerne kan være at sanserne og/eller sansernes samspil ikke fungerer optimalt.

Høreorganet forbinder flere sanser: selve hørelsen og ligevægtssansen, og  dets medvirken er helt central i mange sammenhænge.

Tomatismetoden er en træning for ørerne og hjernen. Den hjælper en til at blive god til at lytte og som følge deraf også til at blive bedre med hensyn til indlæring, koncentration og opmærksomhed.

Træn din hørelse og bliv bedre til at lytte!

 • Det skærper din OPMÆRKSOMHED
 • Det fordyber din KONCENTRATIONSEVNE
 • Du bliver bedre til INDLÆRING
 • Du styrker dine SPROGLIGE KOMPETANCER

Hvordan er vi i kontakt med os selv og vores omverden? Hvordan optager vi information? Det sker igennem vores sanser. Og her spiller øret en central rolle!

Meget af det vi skal lære kommer til os med lyd. Og når vi selv taler, læser, skriver og bevæger os, deltager vores hørelse aktivt i analyseprocessen.

At høre er ikke nok. For at vi skal kunne tage det, vi hører, til os, skal vi kunne lytte. At lytte er “kunsten at spille på instrumentet” hvor hørelsen er at sammenligne med selve instrumentet. At lytte indeholder flere trin.

For det første er det meget vigtigt, at vores ører er i god form for at de kan opfatte det, de hører, korrekt. Forskellene er små, når man f.ex. skal skelne mellem “m” og “n” eller mellem  “p”, “b” og “d”. Også når man lærer et fremmed sprog er det vigtigt at man kan skelne lydene ordentligt fra hinanden. Øret skal være følsomt over for de fine nuancer i sproget.

At opfatte lyd uden forvrængninger er det første af en lang række trin, som alle er vigtige for lytteevnen, eller det, man kalder en succesrig central lyd – bearbejdning:

 • Man skal kunne sortere forskellige lyd fra hinanden. Øret hjælper os med at skabe forgrund og baggrund i lyden, så at vi kan fokusere på den lyd, vi ønsker at høre, og samtidigt kan udelukke lyd, som ikke er vigtig i dette øjeblik.
 • En hurtig og præcis analyse er også afgørende. Den skaber en mening om det hørte og bestemmer om og hvordan, vi reagerer på det. Reaktionen kan være motorisk (kropslig) eller verbal (stemme/sproglig) eller begge dele, og skal være tilpasset situationen. Denne reaktion kontrolleres igen via ørets feedback-funktion.
 • For at vi kan huske det, vi har hørt, skal vores hjerne gemme og integrere det. Først når vi kan hente indlært viden frem igen fra hjernens lager, er vi i stand til at bygge videre på den.

Med en Tomatis-lyttetræning kan man stimulere disse funktioner og hjælpe til at høresansens bearbejdning af lyd bliver mere effektiv.

Erfaringen viser, andre behandlinger som f.ex. sprogtræning hos talepædagog og motorisk træning hos bevægelses/afspændingspædagog og fysioterapeut fremskyndes og optages nemmere efter eller i kombination med Tomatis-lyttetræningen.

Hvad kan være årsag til lyttevanskeligheder?
Vores hørelse er altid vågen, også når vi selv sover. Dens funktionsevne kan påvirkes af mange forskellige ting. Her er nogle hyppige eksempler på årsager til lyttevanskeligheder.

 • Gentagne infektioner og mellemørebetændelser, især i småbarnsalderen, hvor sproget udvikler sig (1-5 år). Når man har mellemørebetændelse høres lyden utydeligt (som når man har hovedet under vand). Under disse omstændigheder er det svært at lære sprog og udvikle lyttefærdigheder
 • Følelsesmæssigt traumatiske situationer kan medføre, at man trækker sig tilbage og lukker af for ønsket om at høre og lytte.
 • For tidlig fødsel eller komplikationer før, under eller efter fødslen kan vanskeliggøre en uhindret udvikling af høresansen.
 • At være udsat for støj gennem længere perioder vil gøre, at øret som en beskyttelsesmekanisme lukker af for bestemte frekvenser. Derved mister man evnen til at lytte korrekt og som en følgevirkning aftager den sociale lyst og interesse.

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte et af vores Tomatis-institutter med henblik på yderligere information.

Adresser og telefonnumre findes i vedlagte folder.