Hvordan foregår det?

På baggrund af Tomatis-høretesten og en samtale foretages en udredning af de aktuelle høre- og lyttemæssige problemer og behov. Herudfra vurderes om der er grundlag for at anbefale et lyttetræningsforløb.

Lyttetræningen er i den første periode en passiv proces, d.v.s. man behøver ikke at LYTTE til musikken. Ved hjælp af det Elektroniske Øre, som er et apparat specielt udviklet til TomatisMetoden, signalbehandles, filtreres og tilpasses lyden individuelt. Musikken afspilles i en behagelig lydstyrke over hovedtelefoner. Det Elektro-niske Øre og de tilhørende specielt konstruerede

hovedtelefoner er det centrale redskab i TomatisMetoden.

Man hører primært musik af Mozart, sommetider gregoriansk sang og i nogle tilfælde (især børn) en speciel optagelse af mors stemme.

Mens man hører musik, kan man f.eks. tegne, lægge puslespil, spille kort, lege eller lave noget andet kreativt. Man kan også hvile sig eller tage en lur.

Læsning og spisning er ikke tilrådeligt, da det kan forstyrre lyttetræningsprocessen.

Senere i forløbet kan der komme aktive stemme-, sprog-, og læseøvelser til. Mens den nye auditive sansebearbejdning stabiliseres, arbejdes nu med kredsløbet mellem stemme, sprog, hørelse og krop.

Lyttetræningen foregår altid på et Tomatis Institut. Udredning og programlægning foretages af uddannede og certificerede Tomatiskonsulenter.

TomatisMetoden går fint i spænd med arbejdet hos andre faggrupper som talepædagoger, fysio- og ergoterapeuter, psykoterapeuter m.fl.
Et typisk lyttetræningsforløb

Udredning:
Udredningen indeholder en Tomatis høretest (hvis det er muligt), evt. yderlige tests og en samtale. Derudfra vurderes om der er grundlag for at anbefale et Tomatis lyttetræningsforløb. Udredningen står for sig selv og er uforpligtende.

Det tager 1½- 2 timer.

Lyttetræning:
Et lyttetræningsforløb består af passiv og aktiv lyttetræning. Det inddeles typisk i flere dele:

1.) 10 – 15 dages lyttetræning, 2 timer daglig, derefter 3 – 4 ugers pause
2.) 8 – 10 dages lyttetræning, 2 timer daglig, derefter 4 – 6 ugers pause
3.) 8 – 10 dages lyttetræning, 2 timer daglig, derefter 2 – 6 måneders pause

I alt min. 60 timer.

Klienten følges på nært hold gennem hele processen. Første og sidste træningsdag gennemføres en kontroltest og en rådgivende samtale.

Evaluering:
Evalueringen indeholder en samtale og en Tomatis Høretest (hvis det er muligt), hvor man kigger tilbage på forløbet og evaluerer om lyttetræningsforløbet kan afsluttes eller om der er ønske eller behov for flere timer.

Ca. 1/3 af klienterne fortsætter med 1 – 2 yderligere træningsdele.