Hvor kommer metoden fra?

TomatisMetoden blev grundlagt af den franske øre-næse-halslæge og forsker Alfred A. Tomatis (1920-2001). Han begyndte i 1940’erne at forske i den gensidige påvirkning mellem stemme og hørelse. Det førte til udformningen af tre love (optaget i det franske Videnskabernes Akademi i 1959/60 under navnet “Tomatis effekten”).

1) Stemmen indeholder kun det som øret kan høre.

2) Hvis ørets lytteevne ændres, vil der omgående og ubevidst indtræde en tilsvarende ændring i stemmen.

3) Det er muligt at ændre fonationen* ved auditiv stimulation over tid. Tidsfaktoren er vigtig og kendes ikke på forhånd. *Fonation = stemmegivning

Samtidigt stødte han på den kendsgerning, at ikke blot ørernes fysiske tilstand, men også en persons psykiske høreberedskab kan ændre hele den auditive opfattelsesevne.

Idet han integrerede hele den emotionelle side af menneskets lydopfattelse, grundlagde han det, der hedder Audio-Psyko-Phonologien = Læren om hørelsens tilknytning til psyken og stemmebrugen og deres gensidige påvirkning af hinanden.