Hvad kan metoden bruges til?

TomatisMetoden har især vist sin styrke inden for følgende områder, hos både børn og voksne:

  • Indlæringsvanskeligheder m.h.t. læsning, skrivning og integration af det lærte.
  • Sproglige problemer, forstyrrelser i sprogudviklingen, udtale, forståelse.
  • Stemme- og klangproblemer hos f.eks. sangere, musikere, skuespillere, talere og andre der bruger deres stemme professionelt, eller er særligt afhængige af hørelsen i deres erhverv.
  • Balance og rytmesans.
  • Kropslig uro og motoriske udviklingsforstyrrelser.
  • Lydoverfølsomhed og tinnitus.

Mange af disse tilstande går hånd i hånd med koncentrationsproblemer, træthed og stresstilstande, som med

god virkning kan afhjælpes med Tomatis lyttetræning.

Læs mere under menypunktet Artikler