Velkommen til MR-TomatisLyttestudio

Kniber det med:

KONCENTRATION – HUKOMMELSE
INDLÆRING – LÆSNING
TALE – SPROG
STEMME – SANG
BALANCE – KOORDINATION – MOTORIK

Lyttetræning har hjulpet både børn og voksne til forbedringer.

TomatisMetoden bygger på relationerne mellem øre og stemme, mellem lytning og kommunikation.

Gennem Tomatis Lyttetræningen stimuleres og trænes øret og de dertil knyttede neurologiske funktioner.

Under Kontakt findes vores adresser.

Det er også muligt at benytte følgende mailadresse:
mr-lyttestudio@mail.dk

Vi hjælper gerne med yderligere oplysninger.